กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

9 กันยายน 2561
กีฬาฮอกกี้

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายกลางแจ้งแรก09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
5 : 0
ทีมชายกลางแจ้งแรก10.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 0
ทีมชายในร่มแรก14.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิอาคารกองกิจการ ชั้น 3
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
10 : 3
ทีมชายในร่มแรก15.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารกองกิจการ ชั้น 3
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
7 : 1
ทีมหญิงในร่ม13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารกองกิจการ ชั้น 3
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
7 : 1