กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬากรีฑา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
วิ่ง 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ9.10วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชลบุรี
วิ่ง 800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิ่ง 5,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชุมพร
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ17.40วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ18.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิ่งผลัดผสม ชาย ชิงชนะเลิศ10.20วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
เดิน 10,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตยะลา
ทุ่มน้ำหนัก ชาย ชิงชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอ่างทอง
กระโดดสูง ชาย ชิงชนะเลิศ8.30วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุโขทัย
ทศกรีฑา ชาย ชิงชนะเลิศวิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชัยภูมิ
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิ่ง 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ8.50วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิ่ง 800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ16.40วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเชียงใหม่
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชุมพร
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ17.20วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ18.20วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเชียงใหม่
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิ่งผลัดผสม หญิง ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
เดิน 5,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
18.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
พุ่งแหลน หญิง ชิงชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
เขย่งก้าวกระโดด หญิง ชิงชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตกระบี่
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี