กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬาเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ชายเดี่ยวก่อนรองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
8 : 1
ชายเดี่ยวก่อนรองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
8 : 5
ชายเดี่ยวก่อนรองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 1
ชายเดี่ยวก่อนรองชนะเลิศ8.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
8 : 1
หญิงเดี่ยว รองชนะเลิศ9.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
8 : 2
หญิงเดี่ยว รองชนะเลิศ9.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
8 : 2
ชายคู่ก่อนรองชนะเลิศ11.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 1
ชายคู่ก่อนรองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
8 : 6
ชายคู่ก่อนรองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
8 : 0
ชายคู่ก่อนรองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
8 : 6
ชายคู่ รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
8 : 3
ชายคู่ รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 3
หญิงคู่ รองชนะเลิศ11.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
8 : 0
หญิงคู่ รองชนะเลิศ11.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
8 : 0
คู่ผสม รองชนะเลิศ9.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
8 : 0
คู่ผสม รองชนะเลิศ12.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
9 : 8