กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬาฟันดาบ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ดาบ Foil ทีมชายแรก10.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
45 : 30
ดาบ Foil ทีมชายแรก11.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
45 : 29
ดาบ Foil ทีมชายแรก11.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
45 : 15
ดาบ Foil ทีมชาย รองชนะเลิศ14.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
45 : 18
ดาบ Foil ทีมชาย รองชนะเลิศ14.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตตรัง
45 : 29
ดาบ Foil ทีมชาย ชิงชนะเลิศ16.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
42 : 33
ดาบ Epee ทีมชายแรก09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
45 : 37
ดาบ Epee ทีมชายแรก09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
45 : 28
ดาบ Epee ทีมชายแรก09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
45 : 33
ดาบ Epee ทีมชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
45 : 29
ดาบ Epee ทีมชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
45 : 38
ดาบ Epee ทีมชาย ชิงชนะเลิศ16.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
45 : 36
ดาบ Sabre ทีมชายแรก12.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตยะลา
45 : 42
ดาบ Sabre ทีมชายแรก12.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
45 : 11
ดาบ Sabre ทีมชาย รองชนะเลิศ15.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
45 : 15
ดาบ Sabre ทีมชาย รองชนะเลิศ15.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
45 : 24
ดาบ Sabre ทีมชาย ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
45 : 27