กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬายิงธนู

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบจัดอันดับ บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสมุทรสาคร
สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตตรัง
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตยะลาสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
7 : 3
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)แรก09.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)สอง09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)สอง09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)สอง09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)สอง09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
7 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)สอง09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
7 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)สอง09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 5
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)สอง09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)สอง09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)สาม09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)สาม09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
7 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)สาม09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตตรังสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตตรัง
7 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)สาม09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
8 : 6
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 5
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)แรก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)แรก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)แรก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)แรก09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)แรก09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)แรก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 5
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)แรก09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)แรก09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)แรก09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)แรก09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)แรก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)แรก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)แรก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตตรังสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตตรัง
7 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)แรก09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตตรังสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)สอง09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 5
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)สอง09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)สอง09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)สอง09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 4
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)สอง09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)สอง09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)สอง09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)สอง09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตตรัง
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)สาม09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)สาม09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)สาม09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
7 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)สาม09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)ก่อนนรองชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตตรังสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมชาย (18 M. Round Team Men) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตอุดรธานี
สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร ทีมหญิง (18 M. Round Team Women) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 18 เมตร รอบจัดอันดับ บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตตรัง
สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง