กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬาปันจักสีลัต

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชายคัดเลือก15.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชายคัดเลือก15.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชายคัดเลือก15.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชายคัดเลือก15.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชายคัดเลือก15.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชายคัดเลือก15.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชายคัดเลือก15.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชายคัดเลือก15.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชายคัดเลือก15.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชายคัดเลือก15.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตเชียงใหม่ เสมอ วิทยาเขตสมุทรสาคร
:
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. หญิงคัดเลือก15.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. หญิงคัดเลือก15.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. หญิงคัดเลือก15.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. หญิงคัดเลือก15.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
เดี่ยวปันจักลีลา บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกรุงเทพ
หอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตกรุงเทพ
เดี่ยวปันจักลีลา บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตกรุงเทพ
หอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตยะลา