กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬามวยไทยสมัครเล่น

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตศรีสะเกษโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
46 : 25
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตตรังโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตยะลา
18 : 17
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
12 : 7
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
30 : 29
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตลำปางโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
0 : 0
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตตรังโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
31 : 13
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
10 : 6
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
23 : 18
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตยะลาโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตยะลา
17 : 14
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
19 : 11
รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
24 : 9
รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
19 : 7
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิงสอง16.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิงสอง16.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
20 : 6
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิงสอง16.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
25 : 9
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิงสอง16.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
19 : 13
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. หญิงสอง16.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. หญิงสอง16.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
24 : 8