กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬาเปตอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
คู่ผสม207.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
7 : 0
คู่ผสม207.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชุมพรสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 2
คู่ผสม207.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกระบี่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 6
คู่ผสม207.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 7
คู่ผสม207.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 2
คู่ผสม207.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 3
คู่ผสม207.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 0
คู่ผสม207.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 8
คู่ผสมแพ้คัดออก08.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
13 : 4
คู่ผสมแพ้คัดออก08.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
13 : 4
คู่ผสมแพ้คัดออก08.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
13 : 9
คู่ผสมแพ้คัดออก08.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
13 : 6
คู่ผสม รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
13 : 0
คู่ผสม ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตตรัง
13 : 0
สุดยอดความแม่นยำชาย109.00วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตตรัง
สนามเปตอง สพล.มค.
สุดยอดความแม่นยำชาย210.00วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชัยภูมิ
สนามเปตอง สพล.มค.
สุดยอดความแม่นยำชายก่อนรองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
46 : 26
สุดยอดความแม่นยำชายก่อนรองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
25 : 14
สุดยอดความแม่นยำชายก่อนรองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
30 : 20
สุดยอดความแม่นยำชายก่อนรองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
34 : 27
สุดยอดความแม่นยำชาย รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
40 : 38
สุดยอดความแม่นยำชาย รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
36 : 33
สุดยอดความแม่นยำชาย ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
59 : 26
สุดยอดความแม่นยำหญิงแรก 09.00วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตสมุทรสาคร
สนามเปตอง สพล.มค.
สุดยอดความแม่นยำหญิง209.30วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
สนามเปตอง สพล.มค.
สุดยอดความแม่นยำหญิงก่อนรองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
24 : 18
สุดยอดความแม่นยำหญิงก่อนรองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
22 : 12
สุดยอดความแม่นยำหญิงก่อนรองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
36 : 24
สุดยอดความแม่นยำหญิงก่อนรองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตยะลา
28 : 8
สุดยอดความแม่นยำหญิง รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
21 : 16
สุดยอดความแม่นยำหญิง รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
15 : 14
สุดยอดความแม่นยำหญิง ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
35 : 32