กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬาแบดมินตัน

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ชายเดี่ยว09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ชายเดี่ยว09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 1
ชายเดี่ยว09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ชายเดี่ยว09.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
ชายเดี่ยว รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
ชายเดี่ยว รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
หญิงเดี่ยว09.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
หญิงเดี่ยว09.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
หญิงเดี่ยว10.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
หญิงเดี่ยว10.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 1
หญิงเดี่ยว รองชนะเลิศ14.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
หญิงเดี่ยว รองชนะเลิศ14.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
ชายคู่-15.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ชายคู่-15.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตยะลา
2 : 0
ชายคู่-15.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ชายคู่-15.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
ชายคู่-16.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
ชายคู่-16.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ชายคู่-16.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ชายคู่-16.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
2 : 0
ชายคู่ รองชนะเลิศ14.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 1
ชายคู่ รองชนะเลิศ14.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
ชายคู่10.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 1
ชายคู่10.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 1
ชายคู่10.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
ชายคู่10.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 1
หญิงคู่16.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
หญิงคู่11.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
หญิงคู่11.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 1
หญิงคู่11.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
หญิงคู่11.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
หญิงคู่ รองชนะเลิศ15.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
หญิงคู่ รองชนะเลิศ15.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
คู่ผสม16.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
2 : 0
คู่ผสม11.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
คู่ผสม11.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
คู่ผสม12.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
คู่ผสม12.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
2 : 0
คู่ผสม รองชนะเลิศ09.50วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
คู่ผสม รองชนะเลิศ15.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมแบตมินตัน สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0