กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬากระบี่กระบอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
อาวุธพลอง ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ
อาวุธอื่น ๆ ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
อาวุธกระบี่ หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
อาวุธพลอง หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตมหาสารคาม