กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬากาบัดดี้

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายพบกันหมด08.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
48 : 40
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชาย พบกันหมด09.30วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตศรีสะเกษหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
61 : 46
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชาย พบกันหมด10.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
52 : 27
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชายพบกันหมด11.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตศรีสะเกษหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
65 : 36
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชาย ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
76 : 24
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงพบกันหมด13.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
73 : 32
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงพบกันหมด13.40วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
61 : 23
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงพบกันหมด14.20วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
53 : 32
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิง พบกันหมด15.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
46 : 44
กาบัดดี้ในร่ม รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิง ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
58 : 42