กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬาตะกร้อลอดห่วง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ตะกร้อลอดห่วงชาย (กติกาไทย) รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารพลศึกษา มมส.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
800 : 180
ตะกร้อลอดห่วงชาย (กติกาไทย) รองชนะเลิศ16.45วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารพลศึกษา มมส.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
875 : 335
ตะกร้อลอดห่วงชาย (กติกาไทย) ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารพลศึกษา มมส.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
840 : 795
ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง (กติกาสากล) รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารพลศึกษา มมส.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
560 : 270
ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง (กติกาสากล) รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารพลศึกษา มมส.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
480 : 470
ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง (กติกาสากล) ชิงชนะเลิศ17.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารพลศึกษา มมส.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
620 : 490