กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬาปีนหน้าผา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ความเร็ว (Speed) บุคคล ชาย ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกระบี่
สนามกีฬาปีนหน้าผา "วรรณกลาง" สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกระบี่
ความเร็ว (Speed) ทีม ชาย ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
สนามกีฬาปีนหน้าผา "วรรณกลาง" สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
ความเร็ว (Speed) บุคคล หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
08.30วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกระบี่
สนามกีฬาปีนหน้าผา "วรรณกลาง" สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตกระบี่
ความเร็ว (Speed) ทีม หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
08.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามกีฬาปีนหน้าผา "วรรณกลาง" สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 1