กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬามวยสากลสมัครเล่น

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตศรีสะเกษโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตยะลาโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักต้องเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตมหาสารคามโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0