กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬายูยิตสู

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
99 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
99 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.แรก09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
99 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
99 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
99 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
99 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.แรก09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
99 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.แรก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
99 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
7 : 6
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
8 : 5
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
99 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
99 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชุมพร
99 : 2
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
99 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
99 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 85 กก. แต่ไม่เกิน 94 กก. ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
99 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไปพบกันหมด09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
99 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
21 : 0
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
99 : 0
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
99 : 0
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
99 : 0
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
99 : 0
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.แรก09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
22 : 0
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
99 : 0
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
99 : 0
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
99 : 0
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
19 : 0
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
99 : 0
โชว์ศิลปะป้องกันตัว คู่ชาย (Man Show) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
33 : 0
โชว์ศิลปะป้องกันตัว คู่ชาย (Man Show) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
38 : 0
โชว์ศิลปะป้องกันตัว คู่ชาย (Man Show) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
40 : 0
โชว์ศิลปะป้องกันตัว คู่หญิง (Woman Show) ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
37 : 0
โชว์ศิลปะป้องกันตัว คู่ผสม (Mixed Show) ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
37 : 0