กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬารักบี้ฟุตบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย 7 คน-09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 0
ทีมชาย 7 คน-09.20วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
40 : 0
ทีมชาย 7 คน-10.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตยะลาสนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตยะลา
31 : 7
ทีมชาย 7 คน-10.20วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
50 : 5
ทีมชาย 7 คน-11.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาสนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
19 : 0
ทีมชาย 7 คน-11.20วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
29 : 0
ทีมชาย 7 คน รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
19 : 0
ทีมชาย 7 คน ชิงชนะเลิศ18.40วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
12 : 0
ทีมชาย 7 คน รองชนะเลิศ18.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
12 : 0
ทีมหญิง 7 คน-09.40วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
24 : 0
ทีมหญิง 7 คน-10.40วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
28 : 0
ทีมหญิง 7 คน ชิงชนะเลิศ18.20วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
27 : 0