กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก08.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
ทีมชายแรก09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอ่างทองสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมชายแรก09.30วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตตรังสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมชายแรก10.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชุมพรสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
ทีมชายแรก10.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 1
ทีมชายแรก11.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตตรังสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมชายแรก11.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
2 : 0
ทีมชายแรก12.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 0
ทีมชายแรก12.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตลำปางสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
ทีมหญิงแรก16.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
2 : 0
ทีมหญิงแรก16.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
ทีมหญิงแรก17.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมหญิงแรก17.30วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตตรังสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตตรัง
2 : 0
ทีมหญิงแรก18.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตกระบี่สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0