กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

10 กันยายน 2561
กีฬาวู้ดบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอ่างทอง
สนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตมหาสารคาม
บุคคลชาย แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)คัดเลือก09.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอ่างทอง
สนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม
ทีมหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
สนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ
บุคคลหญิง แบบนับจำนวนการตี (Stroke Competition)คัดเลือก09.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอุดรธานี
สนามวู้ดบอลสวนสาธารณะแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม