กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

11 กันยายน 2561
กีฬากรีฑา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ18.20วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิ่งผลัด 3x800 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ19.20วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตชัยภูมิ
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ17.40วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
พุ่งแหลน ชาย ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชลบุรี
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
เขย่งก้าวกระโดด ชาย ชิงชนะเลิศ15.00วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตอุดรธานี
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิ่งผลัด 3x800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ19.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิ่งวิบาก 3,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
17.20วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีสนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
กระโดดไกล หญิง ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอุดรธานี