กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

11 กันยายน 2561
กีฬาเทนนิส

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ชายเดี่ยว รองชนะเลิศ08.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
8 : 4
ชายเดี่ยว รองชนะเลิศ08.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
8 : 2
ชายเดี่ยว ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
8 : 4
หญิงเดี่ยว ชิงชนะเลิศ08.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
8 : 6
ชายคู่ ชิงชนะเลิศ12.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
8 : 1
หญิงคู่ ชิงชนะเลิศ10.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
8 : 0
คู่ผสม ชิงชนะเลิศ11.30วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเทนนิสสถาบันการพลศึกษา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
8 : 4