กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

11 กันยายน 2561
กีฬาฟันดาบ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ดาบ Foil ทีมหญิง112.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตยะลาหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตกระบี่
45 : 35
ดาบ Foil ทีมหญิง111.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
45 : 40
ดาบ Foil ทีมหญิง รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
45 : 33
ดาบ Foil ทีมหญิง รองชนะเลิศ13.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
45 : 37
ดาบ Foil ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ15.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
45 : 17
ดาบ Epee ทีมหญิงแรก09.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตยะลาหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตยะลา
45 : 32
ดาบ Epee ทีมหญิงแรก09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
45 : 33
ดาบ Epee ทีมหญิงแรก09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
45 : 17
ดาบ Epee ทีมหญิง รองชนะเลิศ11.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตศรีสะเกษหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
45 : 27
ดาบ Epee ทีมหญิง รองชนะเลิศ11.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
45 : 22
ดาบ Epee ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ15.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
45 : 27
ดาบ Sabre ทีมหญิงแรก10.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
45 : 41
ดาบ Sabre ทีมหญิง รองชนะเลิศ14.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
45 : 15
ดาบ Sabre ทีมหญิง รองชนะเลิศ14.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตศรีสะเกษหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตยะลา
45 : 40
ดาบ Sabre ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ16.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตศรีสะเกษหอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
45 : 44