กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

11 กันยายน 2561
กีฬายิงธนู

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบจัดอันดับ บุคคลชาย (18 M. Round Individual Men) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบจัดอันดับ บุคคลหญิง (18 M. Round Individual Women) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
129 : 129
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตยะลา
135 : 118
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)แรก13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
136 : 132
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)สอง13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
143 : 132
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)สอง13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
144 : 140
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)สอง13.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
144 : 135
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)สอง13.30วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
145 : 128
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)ก่อนรองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
144 : 143
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men)ก่อนรองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
143 : 142
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men) รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตลำปาง
143 : 142
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลชาย (18 M. Individual Match Men) ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
143 : 141
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)แรก13.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตตรังสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
121 : 105
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)แรก13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
134 : 131
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)ก่อนรองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตตรัง
134 : 131
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women)ก่อนรองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
134 : 132
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women) รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
138 : 132
คันธนูทดกำลังระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก บุคคลหญิง (18 M. Individual Match Women) ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตลำปางสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
137 : 127