กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

11 กันยายน 2561
กีฬายิงปืน

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ปืนยาวอัดลม บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุโขทัย
ปืนยาวอัดลม ทีมชาย ชิงชนะเลิศ11.00วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
ปืนยาวอัดลม บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ปืนสั้นอัดลม บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
ปืนยาวอัดลม ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ปืนสั้นอัดลม ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่