กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

11 กันยายน 2561
กีฬาคาราเต้โด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ท่ารำ (KATA) ทีมชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส) วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตกระบี่
ท่ารำ (KATA) ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
5 : 0
ท่ารำ (KATA) บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตกระบี่
โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส) วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตกระบี่
ท่ารำ (KATA) บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตอุดรธานี
โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส) วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตอุดรธานี
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนัก ไม่เกิน 55 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส) วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตกระบี่
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
8 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
8 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ13.30วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
5 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
13.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
4 : 3
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ13.30วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส) วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี