กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

11 กันยายน 2561
กีฬาปันจักสีลัต

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น G น้ำหนักมากกว่า 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น G น้ำหนักมากกว่า 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. ชายคัดเลือก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตตรังหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. หญิงคัดเลือก09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0