กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

11 กันยายน 2561
กีฬามวยไทยสมัครเล่น

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่นฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
0 : 0
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตยะลาโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชายสอง16.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
รุ่นมิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงสอง16.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตศรีสะเกษโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงสอง16.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงสอง16.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิงสอง16.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. หญิง รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตศรีสะเกษโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. หญิง รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0