กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

11 กันยายน 2561
กีฬาบาสเกตบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย8ทีม13.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารศูนย์อาหาร มรม ชั้น 4
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
86 : 46
ทีมชาย8ทีม14.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารศูนย์อาหาร มรม ชั้น 4
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
71 : 66
ทีมชาย8ทีม15.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตมหาสารคามอาคารศูนย์อาหาร มรม ชั้น 4
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
71 : 44
ทีมชาย8ทีม16.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตลำปางอาคารศูนย์อาหาร มรม ชั้น 4
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
83 : 39
ทีมหญิงแรก09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารศูนย์อาหาร มรม ชั้น 4
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
60 : 22
ทีมหญิงแรก10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชุมพรอาคารศูนย์อาหาร มรม ชั้น 4
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตตรัง
48 : 22
ทีมหญิงแรก11.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอ่างทองอาคารศูนย์อาหาร มรม ชั้น 4
วิทยาเขตอ่างทอง ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
57 : 21
ทีมหญิงแรก12.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารศูนย์อาหาร มรม ชั้น 4
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
46 : 28