กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

11 กันยายน 2561
กีฬาเปตอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย 3 คนแรก07.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอ่างทองสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
11 : 9
ทีมชาย 3 คนแรก07.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 8
ทีมชาย 3 คนแรก07.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 2
ทีมชาย 3 คนแรก07.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 6
ทีมชาย 3 คนแรก07.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 6
ทีมชาย 3 คน210.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตลำปาง
11 : 7
ทีมชาย 3 คน210.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 5
ทีมชาย 3 คน210.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตลำปางสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 8
ทีมชาย 3 คน210.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
11 : 0
ทีมชาย 3 คน210.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
11 : 0
ทีมชาย 3 คน210.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
11 : 8
ทีมชาย 3 คน210.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 0
ทีมชาย 3 คน210.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 5
ทีมชาย 3 คน210.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 0
ทีมชาย 3 คน210.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 8
ทีมชาย 3 คน210.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 3
ทีมชาย 3 คน210.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
11 : 2
ทีมชาย 3 คน316.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
13 : 9
ทีมชาย 3 คน316.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
13 : 4
ทีมชาย 3 คน316.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
9 : 4
ทีมชาย 3 คน316.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
9 : 7
ทีมชาย 3 คน รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
11 : 7
ทีมชาย 3 คน รองชนะเลิศ17.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
13 : 2
ทีมชาย 3 คน ชิงชนะเลิศ17.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
13 : 9
ทีมหญิง 3 คนแรก07.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
9 : 6
ทีมหญิง 3 คนแรก07.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 0
ทีมหญิง 3 คนแรก07.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตลำปางสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตตรัง
8 : 5
ทีมหญิง 3 คนแรก07.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
11 : 3
ทีมหญิง 3 คนแรก07.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 5
ทีมหญิง 3 คนสอง10.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
11 : 10
ทีมหญิง 3 คนสอง10.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 2
ทีมหญิง 3 คนสอง10.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 1
ทีมหญิง 3 คนสอง10.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 4
ทีมหญิง 3 คนสอง10.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 3
ทีมหญิง 3 คนสอง10.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตศรีสะเกษสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 2
ทีมหญิง 3 คนสอง10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
11 : 8
ทีมหญิง 3 คนสอง10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 8
ทีมหญิง 3 คนสอง10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกระบี่สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตกระบี่
11 : 9
ทีมหญิง 3 คนสอง10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชุมพรสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 3
ทีมหญิง 3 คนสอง10.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชุมพรสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
11 : 4
ทีมหญิง 3 คนสอง10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชุมพรสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
11 : 4
ทีมหญิง 3 คนสาม16.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์สนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
12 : 8
ทีมหญิง 3 คนสาม16.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตยะลาสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตยะลา
11 : 10
ทีมหญิง 3 คนสาม16.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
10 : 8
ทีมหญิง 3 คนสาม16.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
13 : 0
ทีมหญิง 3 คน รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
13 : 3
ทีมหญิง 3 คน รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
8 : 7
ทีมหญิง 3 คน ชิงชนะเลิศ16.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามเปตอง สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
13 : 4