กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

11 กันยายน 2561
กีฬากระบี่กระบอง

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
อาวุธดาบสองมือ ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
อาวุธง้าว ชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
อาวุธดาบสองมือ หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตอ่างทอง
อาวุธง้าว หญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชัยภูมิ