กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

11 กันยายน 2561
กีฬากาบัดดี้

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุแรก09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
57 : 26
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุแรก09.40วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
64 : 38
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุแรก10.20วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
58 : 34
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุแรก11.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
47 : 33
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุแรก11.40วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตศรีสะเกษหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
52 : 35
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุแรก12.20วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
38 : 24
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
54 : 20
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก09.40วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
61 : 20
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก10.20วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
37 : 17
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก11.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
41 : 15
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก11.40วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
38 : 22
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงแรก12.20วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
38 : 30