กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

11 กันยายน 2561
กีฬายูยิตสู

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.แรก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
20 : 2
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.แรก09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
14 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.แรก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
14 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
15 : 5
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
14 : 5
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
16 : 15
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.แรก09.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 3
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.สอง09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
9 : 8
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.สอง09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
50 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.สอง09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.สอง09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
14 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
50 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
14 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
7 : 1
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.แรก09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.แรก09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
50 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก.แรก09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
11 : 2
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
50 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
14 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
50 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก.แรก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
16 : 1
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
8 : 7
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
50 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักมากกว่า 85 กก. แต่ไม่เกิน 94 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
17 : 4
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
14 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
50 : 0
ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
50 : 0
ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.แรก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
50 : 0
ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
9 : 8
ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
50 : 0
ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
9 : 6
ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.แรก09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
14 : 0
ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.แรก09.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
9 : 5
ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
50 : 0
ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
16 : 6
ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
14 : 6
ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.-09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
50 : 0
ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
8 : 5
ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
14 : 0
ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
13 : 7