กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

11 กันยายน 2561
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายสอง08.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมชายสอง09.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตอุดรธานีสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
2 : 1
ทีมชายสอง09.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมชายสอง10.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตลำปางสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
ทีมชายสอง10.30วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
2 : 0
ทีมชายสอง11.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอ่างทองสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมชายสอง11.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตลำปางสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตลำปาง
2 : 0
ทีมชายสอง12.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชุมพรสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0
ทีมหญิงสอง14.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอ่างทองสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมหญิงสอง14.30วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่สนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
2 : 0
ทีมหญิงสอง15.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
2 : 0
ทีมหญิงสอง15.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
2 : 0
ทีมหญิงสอง16.00วิทยาเขตมหาสารคามสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
ทีมหญิงสอง16.30วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
2 : 1
ทีมหญิงสอง17.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
2 : 0
ทีมหญิงสอง17.30วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชุมพรสนามชายหาด ข้างศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ 3ชั้น
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
2 : 0