กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

11 กันยายน 2561
กีฬาฮอกกี้

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายกลางแจ้ง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตอ่างทองสนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
1 : 0
ทีมชายกลางแจ้ง รองชนะเลิศ10.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
2 : 0
ทีมชายในร่ม14.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์อาคารกองกิจการ ชั้น 3
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
8 : 5
ทีมชายในร่ม15.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชลบุรีอาคารกองกิจการ ชั้น 3
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
8 : 7
ทีมหญิงในร่ม13.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีอาคารกองกิจการ ชั้น 3
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
1 : 0