กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

12 กันยายน 2561
กีฬากรีฑา

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
วิ่ง 1,500 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตชุมพร
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ขว้างจักร ชาย ชิงชนะเลิศ15.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตชัยภูมิ
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอ่างทอง
วิ่ง 1,500 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ15.40วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตชุมพร
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิ่ง 10,000 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ16.20วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกระบี่
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิ่งผลัด 4x400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ17.40วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชลบุรี
ทุ่มน้ำหนัก หญิง ชิงชนะเลิศ15.30วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตชัยภูมิ
สนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค. วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
สัตตกรีฑา หญิง ชิง
(ประลอง)
15.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชัยภูมิสนามปรีดา รอดโพธฺ์ทอง สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
3701 : 3154