กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

12 กันยายน 2561
กีฬายิงธนู

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร บุคคลชาย (70 M. Round Individual Men) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตยะลา
วิทยาเขตยะลา
สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร บุคคลหญิง (70 M. Round Individual Women) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสุโขทัย
สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 70 เมตร ทีมผสม (70 M. Round Team Mixed) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชลบุรี