กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

12 กันยายน 2561
กีฬายิงปืน

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ปืนยาวท่านอน บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
ปืนสั้นอัดลม บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
ปืนยาวท่านอน ทีมชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
ปืนสั้นอัดลม ทีมชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตชัยภูมิ
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
ปืนยาวท่านอน บุคคลหญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตตรัง
ปืนยาวท่านอน ทีมหญิง ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตศรีสะเกษ