กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

12 กันยายน 2561
กีฬาคาราเต้โด

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
5 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
5 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
5 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
5 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
5 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชาย รองชนะเลิศ10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
5 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 75 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
5 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 75 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
5 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 75 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
5 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
13.30วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
5 : 0
ประเภทต่อสู้ (KUMITE) รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมชาตะวิถี สพล.มค. (ยิมบาส)
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกระบี่
5 : 0