กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

12 กันยายน 2561
กีฬาปันจักสีลัต

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น G น้ำหนักมากกว่า 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น G น้ำหนักมากกว่า 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น H น้ำหนักมากกว่า 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น H น้ำหนักมากกว่า 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น J น้ำหนักมากกว่า 90 กก. และไม่เกิน 95 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่น J น้ำหนักมากกว่า 90 กก. และไม่เกิน 95 กก. ชาย รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตกรุงเทพหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่น S น้ำหนักมากกว่า 40 กก. และไม่เกิน 45 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตมหาสารคามหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกระบี่หอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
รุ่น A น้ำหนักมากกว่า 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่น B น้ำหนักมากกว่า 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่น C น้ำหนักมากกว่า 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตชัยภูมิหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตสมุทรสาครหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่น D น้ำหนักมากกว่า 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชุมพรหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น E น้ำหนักมากกว่า 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตยะลา ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุโขทัยหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่น F น้ำหนักมากกว่า 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. หญิง รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตยะลาหอประชุม ๑๐๐ ปี รร.สารคามพิทยาคม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0