กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

12 กันยายน 2561
กีฬามวยไทยสมัครเล่น

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
28 : 25
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตตรังโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
18 : 5
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
20 : 12
รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตตรัง เสมอ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
12 : 9
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นไลท์เวท น้ำหนักต้องเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
11 : 8
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
17 : 15
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตยะลาโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตยะลา
0 : 0
รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักต้องเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
23 : 17
รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
12 : 9
รุ่นไลท์มิดเดิ้ลเวท น้ำหนักต้องเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชาย รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุโขทัยโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชุมพร ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
20 : 13
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิง รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
17 : 15
รุ่นพินเวท น้ำหนักต้องเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. หญิง รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตกระบี่โรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตกระบี่
20 : 9
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
26 : 14
รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักต้องเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. หญิง รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตชุมพรโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตชุมพร
19 : 15
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. หญิง รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตลำปางโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชุมพร
0 : 0
รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักต้องเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. หญิง รองชนะเลิศ16.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิมมวยนำบุญจิตต์ สพล.มค.
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
11 : 8