กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

12 กันยายน 2561
กีฬามวยปล้ำ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตศรีสะเกษโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมฟุตซอล สพล.มค.
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตตรังโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 59 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชัยภูมิโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชัยภูมิโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. ชาย พบกันหมด
(ประลอง)
10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตตรังโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชัยภูมิโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตกระบี่
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. แต่ไม่เกิน 98 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. แต่ไม่เกิน 98 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตตรังโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. แต่ไม่เกิน 98 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 98 กก. แต่ไม่เกิน 130 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 98 กก. แต่ไม่เกิน 130 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
GR รุ่นน้ำหนักเกิน 98 กก. แต่ไม่เกิน 130 กก. ชาย พบกันหมด10.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตตรังโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0