กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

12 กันยายน 2561
กีฬากาบัดดี้

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุพบกันหมด09.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
51 : 30
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุพบกันหมด09.40วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตศรีสะเกษหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตอ่างทอง เสมอ วิทยาเขตศรีสะเกษ
48 : 48
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุพบกันหมด10.20วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
30 : 25
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ พบกันหมด11.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตศรีสะเกษหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
52 : 44
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. ไม่จำกัดอายุ ชิงชนะเลิศ12.20วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
41 : 21
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงพบกันหมด09.00วิทยาเขตอ่างทอง vs วิทยาเขตอุดรธานีหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
56 : 26
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงพบกันหมด09.40วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
51 : 18
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิงพบกันหมด10.20วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตอ่างทองหอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตอ่างทอง
53 : 22
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิง พบกันหมด11.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเชียงใหม่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
32 : 27
กาบัดดี้ชายหาด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ไม่จำกัดอายุ หญิง ชิงชนะเลิศ12.20วิทยาเขตกระบี่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบูรพา
วิทยาเขตกระบี่ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
47 : 40