กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

12 กันยายน 2561
กีฬาคูราช

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 73.01 กก. แต่ไม่เกิน 81.00 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 73.01 กก. แต่ไม่เกิน 81.00 กก. ชายแรก9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 73.01 กก. แต่ไม่เกิน 81.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 73.01 กก. แต่ไม่เกิน 81.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 73.01 กก. แต่ไม่เกิน 81.00 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 90.01 กก. แต่ไม่เกิน 100.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 90.01 กก. แต่ไม่เกิน 100.00 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 100.00 กก. ขึ้นไป ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตศรีสะเกษโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 100.00 กก. ขึ้นไป ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักเกิน 100.00 กก. ขึ้นไป ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44.00 กก. หญิงแรก9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44.00 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44.00 กก. หญิงแรก9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44.00 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 44.01 กก. แต่ไม่เกิน 48.00 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 44.01 กก. แต่ไม่เกิน 48.00 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 44.01 กก. แต่ไม่เกิน 48.00 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48.01 กก. แต่ไม่เกิน 52.00 กก. หญิงแรก9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48.01 กก. แต่ไม่เกิน 52.00 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48.01 กก. แต่ไม่เกิน 52.00 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 48.01 กก. แต่ไม่เกิน 52.00 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52.01 กก. แต่ไม่เกิน 57.00 กก. หญิงแรก9.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตศรีสะเกษโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52.01 กก. แต่ไม่เกิน 57.00 กก. หญิงแรก9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52.01 กก. แต่ไม่เกิน 57.00 กก. หญิงแรก9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52.01 กก. แต่ไม่เกิน 57.00 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52.01 กก. แต่ไม่เกิน 57.00 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 52.01 กก. แต่ไม่เกิน 57.00 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0