กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

12 กันยายน 2561
กีฬารักบี้ฟุตบอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชาย 15 คนแรก17.00วิทยาเขตกรุงเทพ vs วิทยาเขตมหาสารคามสนามอรุณปรีดีดิลก
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
17 : 13