กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

12 กันยายน 2561
กีฬาวอลเลย์บอล

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ทีมชายแรก15.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตเชียงใหม่อาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ 3 ชั้น
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 0
ทีมชายแรก16.30วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตตรังอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ 3 ชั้น
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตตรัง
3 : 0
ทีมชายแรก18.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ 3 ชั้น
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
3 : 0
ทีมหญิงสอง09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตกรุงเทพอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ 3 ชั้น
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
3 : 2
ทีมหญิงสอง10.30วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตอุดรธานีอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ 3 ชั้น
วิทยาเขตอุดรธานี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
3 : 0
ทีมหญิงสอง12.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตตรังอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ 3 ชั้น
วิทยาเขตศรีสะเกษ ชนะ วิทยาเขตตรัง
3 : 0
ทีมหญิงสอง13.30วิทยาเขตยะลา vs วิทยาเขตมหาสารคามอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ 3 ชั้น
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตยะลา
3 : 0