กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

12 กันยายน 2561
กีฬาเพาะกาย (สาธิต)

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
LIGHT WEIGHT ชายทั่วไป น้ำหนักไม่เกิน 70 กก. ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
เต๊นโดมอำนวยการ วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตอุดรธานี
WELTER WEIGHT ชายทั่วไป น้ำหนักเกิน 70 กก. ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตมหาสารคาม
เต๊นโดมอำนวยการ วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตมหาสารคาม
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. (น้ำหนักตัวเกินได้ 2 กก. จากเกณฑ์ความสูง -100) ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตชุมพร
เต๊นโดมอำนวยการ วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชุมพร
วิทยาเขตเชียงใหม่
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม. (น้ำหนักตัวเกินได้ 3 กก. จากเกณฑ์ความสูง -100) ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชุมพร
เต๊นโดมอำนวยการ วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตชุมพร
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม. (น้ำหนักตัวเกินได้ 4 กก. จากเกณฑ์ความสูง -100) ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตอุดรธานีเต๊นโดมอำนวยการ
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
0 : 0
โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. (น้ำหนักตัวไม่เกิน จากเกณฑ์ความสูง -100) ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ
เต๊นโดมอำนวยการ วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงใหม่
โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม. (น้ำหนักตัวไม่เกิน จากเกณฑ์ความสูง -100) ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตสุโขทัย
เต๊นโดมอำนวยการ วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตมหาสารคาม
โมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม. (น้ำหนักตัวเกินได้ 2 กก. จากเกณฑ์ความสูง -100) ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตมหาสารคาม
เต๊นโดมอำนวยการ วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตมหาสารคาม
ฟิตเนสฟิสิค บุคคลชาย รุ่นทั่วไป ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตมหาสารคาม vs วิทยาเขตกรุงเทพเต๊นโดมอำนวยการ
วิทยาเขตมหาสารคาม ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 162 ซม. ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตมหาสารคามเต๊นโดมอำนวยการ
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตมหาสารคาม
0 : 0
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงเกิน 162 ซม. ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
เต๊นโดมอำนวยการ วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตสุโขทัย
ฟิตเนสฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นทั่วไป ชิงชนะเลิศ18.00วิทยาเขตสุโขทัยเต๊นโดมอำนวยการ วิทยาเขตสุโขทัย