กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

13 กันยายน 2561
กีฬายิงธนู

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men)แรก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men)แรก09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตยะลาสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men)แรก09.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตอุดรธานี
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตสุโขทัยสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
5 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมชาย (30 M. Team Match Round Team Men) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตลำปาง
6 : 2
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women)แรก09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตยะลาสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่ ชนะ วิทยาเขตยะลา
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตเชียงใหม่สนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women)ก่อนรองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
6 : 0
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women) รองชนะเลิศ09.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสมุทรสาครสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตสมุทรสาคร ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
5 : 1
คันธนูโค้งกลับ ระยะ 30 เมตร ทีมหญิง (30 M. Team Match Round Team Women) ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตลำปาง vs วิทยาเขตชลบุรีสนามฟุตบอลหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.มหาสารคาม
วิทยาเขตลำปาง ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
6 : 0