กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

13 กันยายน 2561
กีฬายิงปืน

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
ปืนยาว 3 ท่า บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตตรัง
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุโขทัย
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
ปืนสั้นมาตรฐาน บุคคลชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตมหาสารคาม
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ปืนยาว 3 ท่า ทีมชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตตรัง
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตเชียงใหม่
ปืนสั้นมาตรฐาน ทีมชาย ชิงชนะเลิศ09.00วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สนามยิงปืน รร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาเขตมหาสารคาม
วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตสุพรรณบุรี