กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

13 กันยายน 2561
กีฬามวยปล้ำ

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
FS รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชุมพรโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 61 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชุมพรโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตอุดรธานีโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตอุดรธานีโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตอุดรธานีโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชุมพรโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 61 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตศรีสะเกษโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชัยภูมิโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตศรีสะเกษโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตชุมพร vs วิทยาเขตชัยภูมิโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตชุมพรโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 86 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 86 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 86 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 86 กก. แต่ไม่เกิน 97 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 86 กก. แต่ไม่เกิน 97 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเชียงใหม่ vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 86 กก. แต่ไม่เกิน 97 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตเชียงใหม่โดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 97 กก. แต่ไม่เกิน 125 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุโขทัยโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 97 กก. แต่ไม่เกิน 125 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชุมพรโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 97 กก. แต่ไม่เกิน 125 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 97 กก. แต่ไม่เกิน 125 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตชุมพรโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 97 กก. แต่ไม่เกิน 125 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตอุดรธานี vs วิทยาเขตชุมพรโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม
FS รุ่นน้ำหนักเกิน 97 กก. แต่ไม่เกิน 125 กก. ชายพบกันหมด10.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโดมอเนกประสงค์ ร.ร.สารคามพิยาคม