กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

13 กันยายน 2561
กีฬาคูราช

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก. ชาย-9.00วิทยาเขตศรีสะเกษ vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก. ชาย-9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตสมุทรสาครโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก. ชาย-9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55.01 กก. แต่ไม่เกิน 60.00 กก. ชาย ชิงชนะเลิศโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60.01 กก. แต่ไม่เกิน 66.00 กก. ชาย-9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตศรีสะเกษโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60.01 กก. แต่ไม่เกิน 66.00 กก. ชาย-9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเชียงใหม่โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตตรัง ชนะ วิทยาเขตเชียงใหม่
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60.01 กก. แต่ไม่เกิน 66.00 กก. ชาย-9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60.01 กก. แต่ไม่เกิน 66.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60.01 กก. แต่ไม่เกิน 66.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 60.01 กก. แต่ไม่เกิน 66.00 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก. ชาย-9.00วิทยาเขตสุพรรณบุรี vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก. ชาย-9.00วิทยาเขตสุโขทัย vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพ ชนะ วิทยาเขตสุโขทัย
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก. ชาย-9.00วิทยาเขตตรัง vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก. ชาย-9.00วิทยาเขตชัยภูมิ vs วิทยาเขตศรีสะเกษโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตศรีสะเกษ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตกรุงเทพโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตกรุงเทพ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก. ชาย รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชัยภูมิ ชนะ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66.01 กก. แต่ไม่เกิน 73.00 กก. ชาย ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตชลบุรี vs วิทยาเขตชัยภูมิโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตชลบุรี ชนะ วิทยาเขตชัยภูมิ
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57.01 กก. แต่ไม่เกิน 63.00 กก. หญิง รองชนะเลิศ9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตชลบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตชลบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57.01 กก. แต่ไม่เกิน 63.00 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 63.01 กก. แต่ไม่เกิน 70.00 กก. หญิงแรก9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตตรังโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตตรัง
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 63.01 กก. แต่ไม่เกิน 70.00 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ9.00วิทยาเขตเพชรบูรณ์ vs วิทยาเขตสุพรรณบุรีโรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
0 : 0
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 70.01 กก. แต่ไม่เกิน 78.00 กก. หญิง ชิงชนะเลิศ
(ประลอง)
9.00วิทยาเขตสมุทรสาคร vs วิทยาเขตเพชรบูรณ์โรงยิม3 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ชนะ วิทยาเขตสมุทรสาคร
0 : 0