กำหนดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2561) "พลศึกษาเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6-15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม

13 กันยายน 2561
กีฬาดาบไทย

รายการรอบเวลาผู้เข้าร่วมแข่งขันสนามผลการแข่งขัน
กระบี่บุคคล ชายแรก09.00วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตกระบี่
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
กระบี่บุคคล ชายแรก09.00วิทยาเขตกระบี่
วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
กระบี่บุคคล ชายแรก09.00วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตสุโขทัย
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
กระบี่บุคคล ชายแรก09.00วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตชัยภูมิ
วิทยาเขตกรุงเทพ
วิทยาเขตเชียงใหม่
วิทยาเขตสุพรรณบุรี
โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ดาบสองมือบุคคล หญิง -09.00โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
ดาบสองมือ คู่ผสม (ดาบสองมือชาย, ดาบสองมือหญิง) -09.00โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
กระบี่ทีม หญิง -09.00โรงยิมวอลเลย์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม